Režim OUT a jazda bez vloženej karty

Posted On štvrtok, 02 november 2017 00:00
Ohodnotiť túto položku
(14 hlasov)

Odomykáme pre vás materiál z tlačenej verzie odborného magazínu Truck & bussines č. 1/2017: Režimu OUT sa magazín Truck & bussines venoval už v čísle 1/2011, v ktorom je opísaný aj postup zadávania a používania tohto režimu. Podmienky používania karty vodiča pri režime OUT sa však odvtedy zmenili, keďže vstúpilo do účinnosti nariadenie (EÚ) č. 165/2014 o tachografoch. Vzhľadom na časté otázky vodičov na používanie režimu OUT prinášame nasledovný článok.

TB NEWSLETTER

Podľa nariadenia (ES) č. 561/2006, ktoré sa vzťahuje na cestnú dopravu tovaru s vozidlami alebo súpravami s celkovou hmotnosťou vyššou ako 3,5 tony, je cestná doprava akákoľvek cesta vykonávaná celkom alebo čiastočne po verejných cestách naloženým, alebo nenaloženým vozidlom, ktoré sa používa na prepravu osôb alebo tovaru. To znamená, na výkon realizovaný na neverejných cestách sa toto nariadenie nevzťahuje. Neverejnými cestami je možné predovšetkým chápať komunikácie v uzavretých priestoroch veľkých logistických parkov, kde vodič s vozidlom vykonáva nakládku alebo vykládku. Taktiež sa uvedený režim vzťahuje napríklad na jazdu po lesných neverejných cestách.

 

Vysvetlenie na príkladoch

Nariadenie (EÚ) č. 165/2014 o tachografoch vo vzťahu k používaniu režimu OUT a používaniu karty vodiča od 2. marca 2016 zaviedlo ďalšie ustanovenia. V článku 34 je uvedené: „Vodiči sú povinní používať záznamové listy alebo karty vodiča každý deň jazdy od chvíle, keď prevzali vozidlo. Záznamový list alebo karta vodiča sa neodoberú pred ukončením dennej pracovnej doby, ak ich odobranie nie je oprávnené inak.“ Aký ma dopad toto ustanovenie na jazdu v režime OUT a požívanie karty vodiča, si vysvetlíme na príkladoch.

Prvý prípad je jazda v režime OUT v sídle dopravcu. Ide o situáciu, keď vodiči odstavia vozidlo a odchádzajú na denný alebo týždenný odpočinok a v sídle dopravcu, na neverejných komunikáciách, je potrebné posunutie vozidla. V takomto prípade je možné posúvať vozidlo v sídle firmy pri zapnutom režime OUT bez vloženej kary. Na obrázku: Príklad 1 je znázornené, že v sídle dopravcu bolo potrebné viackrát posunúť vozidlo. Vozidlo má na tachografe zapnutý režim OUT a nevyžaduje sa, aby bola v tachografe vložená karta. Keďže ide o neverejné komunikácie v sídle dopravcu, nemôže ísť o dlhú súvislú jazdu, ale iba o krátke jazdy vozidla pri nízkej rýchlosti. Pri jazde v režime OUT v sídle dopravcu bez vloženej karty nie je porušené ustanovenie ani jedného nariadenia, pretože vozidlo sa celý čas nachádza na neverejných komunikáciách. Podmienkou však je, aby zamestnanec pred aj po jazde mal denný alebo týždenný odpočinok (v rámci tejto pracovnej zmeny nemôže jazdiť na verejných komunikáciách.)

Druhý prípad je jazda v logistických parkoch, alebo v priestoroch príjemcu zásielky, pričom komunikácie v týchto priestoroch sú neverejné. V takomto prípade na prácu vodiča na neverejných komunikáciách sa nevzťahuje nariadenie (ES) č. 561/2006, preto vodič môže zapnúť režim OUT. V tomto prípade tachograf eviduje jazdu s príznakom OUT režimu. Ak sa preukáže pri kontrole, že vodič skutočne bol na neverejných komunikáciách, jazda v režime OUT sa považuje za inú prácu. To znamená, že všetok najazdený čas v režime OUT sa nepočíta do denného času jazdy, ktorý môže byť maximálne deväť hodín (predĺžený dvakrát za týždeň na 10 hodín). Podľa nariadenia (EÚ) č. 165/2014 vodič nemôže vybrať v tomto prípade kartu vodiča z tachografu počas režimu OUT, pretože od posledného odpočinku vykonával aj jazdu, ktorá podlieha nariadeniu (ES) č. 561/2006. Na obrázku: Príklad 2 je uvedená situácia, pri ktorej vodič načítal kartu do tachografu v areáli firmy (dopravcu) a vykonal jazdu na nakládku s prázdnym vozidlom. Následne realizoval nakládku a jazdu na miesto vykládky. Na vykládke sa vodič nachádza na neverejných komunikáciách, preto prepne režim OUT. Nemôže však vybrať kartu, pretože ustanovenie nariadenia (EÚ) č. 165/2014 ukladá vodičovi povinnosť neodobrať z tachografu kartu vodiča pred začiatkom denného alebo týždenného odpočinku. Na kartu vodiča sa zapíše práca v režime OUT. Po návrate vozidla na verejné komunikácie je potrebné, aby vodič vypol režim OUT. Kartu z tachografu môže vodič vybrať až v okamihu, ak odchádza z vozidla na konci pracovnej zmeny.

Tretia možnosť prevádzky vozidla v režime OUT je v prípade, ak vozidlo vôbec nepodlieha nariadeniu (ES) č. 561/2006. Ide napríklad o prímestský autobus, ktorý vykonáva prepravy v pravidelnej autobusovej doprave na linke s dĺžkou do 50 km alebo nákladné vozidlo do 3,5 tony celkovej hmotnosti. V tomto prípade vodič od prevzatia vozidla má zapnutý režim OUT a nemusí mať vloženú kartu v tachografe. Podobne je to v prípade, ak vozidlo vodič už preberá na neverejných komunikáciách po dennom alebo týždennom odpočinku a celý výkon až do ďalšieho odpočinku vykonáva na neverejných komunikáciách (napr. zvážanie dreva). Ani v tomto prípade nie je potrebné vloženie karty vodiča do digitálneho tachografu za podmienky, že vodič ani na jednu minútu počas pracovnej zmeny nerealizuje výkon na verejných komunikáciách. Na obrázku: Príklad 3 je uvedená situácia, keď vodič na neverejných komunikáciách preberá vozidlo (napr. v lese) a následne realizuje výkon s vozidlom v lese. V takomto prípade nemusí načítať kartu do digitálneho tachografu a počas pracovnej zmeny na tachografe zapne režim OUT. Podmienkou je, že vodič nemôže s vozidlom počas celej pracovnej zmeny realizovať ani prístavnú alebo odstavnú jazdu do lesa. Ak by nastala situácia, že by vodič musel z areálu firmy do lesa použiť verejné cesty (obrázok: Príklad 4), musel by potom až do konca zmeny používať kartu vodiča.

 

Vybratie karty počas pracovnej zmeny

Nariadenie (EÚ) č. 165/2014 umožňuje vybrať kartu aj počas pracovnej zmeny, pretože v článku 34 je uvedené: „Záznamový list alebo karta vodiča sa neodoberú pred ukončením dennej pracovnej doby, ak ich odobranie nie je oprávnené inak.“ Vodič vyberá kartu vodiča z vozidla počas pracovnej zmeny v nasledujúcich prípadoch uvedených nižšie.

Práca mimo vozidla – ak vodič počas pracovnej zmeny časť práce vykonáva mimo vozidla, je povinný vybrať kartu vodiča z digitálneho tachografu v okamihu, keď opúšťa vozidlo. Následne pri návrate k vozidlu musí cez manuálny dodatok doplniť prácu mimo vozidla. Na obrázku: Príklad 5 vodič prevzal vozidlo a načítal kartu do tachografu. V priebehu pracovnej zmeny sa vrátil s vozidlom do sídla firmy, odstavil vozidlo a časť práce vykonával v dielni. Keďže sa vzdialil od vozidla (s vozidlom v tomto čase môže jazdiť iný vodič), musí vybrať kartu z tachografu. Pri návrate do vozidla vodič musí opäť načítať kartu vodiča a zadať pomocou manuálneho dodatku prácu v dielni – ako inú prácu. Výmena vozidla počas zmeny – ak vodič počas jednej pracovnej zmeny jazdí s viacerými vozidlami, je povinný kartu načítavať do každého vozidla, s ktorým počas pracovnej zmeny jazdí. Čas presunu z jedného vozidla do druhého vozidla musí nahrať ako inú prácu pomocou manuálneho dodatku. Na obrázku: Príklad 6 je uvedená situácia, pri ktorej vodič po dennom odpočinku jazdí s červeným vozidlom. Počas pracovnej zmeny však dôjde k výmene vodičov, preto vodič musí vybrať kartu z červeného vozidla a načítať ju do tachografu na modrom vozidle (vozidle, s ktorým bude vykonávať následnú jazdu). Čas presunu musí vodič doplniť pomocou manuálneho dodatku na modrom vozidle pri načítavaní karty ako inú prácu.

Text a © ilustrácie: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., Žilinská univerzita v Žiline

ILUSTRÁCIE K ČLÁNKU:

Untitled-2
Untitled-3
Untitled-4
Untitled-5
Untitled-6

 

Čítať 90983 krát

Trafficban

Prihláška na odber noviniek

Chcete mať najčerstvejšie informácie zo sveta dopravy?
Zaregistrujte sa na odber nášho newslettera.

Zadajte Váš e-mail
Invalid Input

Facebook

Ak sa Vám naša stránka páči, podporte nás aj na našom facebookovom profile.

Návštevnosť

Práve tu je 49 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Redakcia
Truck & Business

Auto Business Media, s. r. o.
Drieňová 23
821 01 Bratislava

Tel.: +421 2 39 00 91 75
Fax: +421 2 39 00 91 75Riaditeľ vydavateľstva, inzercia:
Ján Keder
GSM: +421 911 915 308

Šéfredaktor magazínu, články:
GSM: +421 911 915 309

E-mail: info@truck-business.sk

Používaním stránok prevádzkovateľa AUTO BUSINESS MEDIA s.r.o. súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby.